"MINJA" D.O.O.
    24000 Subotica, Beogradski put 206/a

 
    Vl. Milićević Nikola
 
    Tel/fax: 024 567 067
 
    E-mail: minja@gmail.com
    Web: www.minja.backabanat.com
 
     
 
 
    
 
    Delatnost:
    
    - prodaja tehničkih gasova
    - kiseonik, acetilen, ugljendioksid, argon
       i azot
    - prodaja prazne ambalaže - boca
 
    Radno vreme: (7-21)h
 
    
* Robu prodajemo po vrlo povoljnim cenama
               i na odloženo plaćanje od 40 dana *